IN STORE  in your country  
BiH
VIJESTI: Region
11.02.2020.

MK Grupa dobila saglasnost za preuzimanje Viktorija Grupe

Komisija za zaštitu konkurencije (KZK) odobrila je MK Grupi sticanje neposredne pojedinačne kontrole nad kompanijom Victoria Group kupovinom 67% akcija

Biznismen Milija Babović je početkom 2019. godine posjedovao 45% akcija u Viktorija grupi, a dodatnih 22,5% je u vlasnuštvu same Viktorija grupi.

U sastavu ove grupe posluje 12 zavisnih kompanija. Cijela grupa je za 2018. godinu iskazala gubitak iznad visine kapitala od 6,89 milijardi dinara.

Kako je MK Grupa preuzela 2018. sva potraživanja povjerilaca prema Viktorija grupi, Komisiju je interesovalo da li je na taj način već stekla kontrolu nad Viktorijom, na šta je iz MK-a Grupe odgovoreno da nije, već da su u poziciji kreditora.

Efekte koncentracije preuzimanja Viktorija grupe KZK je ispitivala na 17 relavantnih tržišta proizvoda i utvrdila da MK Grupa nije aktivna na sedam od tih tržišta.

Komisija je zaključila da će sprovođenjem koncentracije doći do jačanja tržišne snage MK Grupe horizontalno, ali neće biti negativnih vertikalnih efekata kroz zatvaranja tržišta ovih proizvoda, navodi se u obrazlaženju odluke KZK.

izvor: ekapija.com

-