IN STORE  in your country  
BiH
VIJESTI: BiH
03.10.2019.

Bingo dobio koncesiju na izvor mineralne vode u Ljubaču

Vlada Tuzlanskog kantona je ove sedmice kompaniji Bingo dodijelila koncesiju za eksploataciju mineralne vode na lokalitetu Ljubače.

Kako je saopštila Vlada Tuzlanskog kantona, koncesija je dodjeljena na period od pet godina.

Odlukom je definisana jednokratna i tekuća koncesiona naknada, a definisano je da će koncesionar prije potpisivanja Ugovora o koncesiji dostaviti koncesoru bezuslovnu bankovnu garanciju, saopštno je iz Vlade Tuzlanskog kantona.

Kao koncesor je određeno Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona koje će s koncesionarom zaključiti ugovor u roku od 15 dana od dana dobivanja odobrenja ugovora koji je dala Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona.

-