IN STORE  in your country  
BiH
BiH
25.12.2018.

BiH

Coca-Cola posvećena dobrobiti zajednica u kojima posluje

Smanjenje potrošnje vode i energije i povećanje reciklaže otpada rezultat su strateške posvećenosti i brojnih i kontinuiranih investicija Coca-Cole u Bosni i Hercegovini

Tokom proteklih pet godina Coca-Cola je postigla izuzetne rezultate u smanjenju potrošnje vode i energije, kao i u reciklaži otpada, potvrdili su podaci Studije o socioekonomskom utjecaju Coca-Cole u Bosni i Hercegovini u 2017. godini. Tako je potrošnja vode smanjena za čak 46%, dok je potrošnja električne energije smanjena za 11%.

Osim direktnih ušteda i utjecaja, učešćem u projektima i inicijativama Coca-Cola aktivno daje doprinos u očuvanju bosanskohercegovačkih voda. Jedan od značajnih je Inicijativa Čist Vrbas, pokrenuta u okviru javno-privatnog partnerstva sa akterima koji su prepoznali značaj Inicijative. Briga o vodi jedan od prioriteta Coca-Cole, kako na svjetskom nivou tako i lokalno te da se nastojanja na ovom polju fokusiraju na tri područja: smanjenje potrošnje vode u proizvodnom procesu, tretman odpadnih voda kojim se postiže da je tretirana voda sigurna za biljni i životinjski svijet i da se može ispuštati direktno u prirodu, te podršku projektima u zajednici s ciljem zaštite voda. Coca-Cola HBC B-H je prva i, još uvijek, jedina kompanija u Bosni i Hercegovini - nosilac Zlatnog European Wather Stewardship certifikata, koji dodjeljuje Evropska agencija za upravljanje i očuvanje voda (European Water Partnership – EWP) za izvrsnost u ovom području.

Coca-Cola godinama razvija prakse koje se odnose na odgovornost na tržištu, u lokalnoj zajednici i radnom okruženju, prema okolišu, kao i svoje prakse izvještavanja. Coca-Cola je globalno lider u postavljanju trendova pa tako i u transparentnom izvještavanju o poslovanju.

U novembru je Coca-Cola, po treći put u proteklih četiri godine ponudila, kako poslovnoj i stručnoj, tako i opštoj javnosti Bosne i Hercegovine, sveobuhvatne i jasne podatke o svom poslovanju i utjecaju u ekonomskom i društvenom smislu, kroz Studiju o socioekonomskom utjecaju Coca-Cole u Bosni i Hercegovini u 2017. godini.

Prvu ovakvu studiju, koja se odnosila na poslovanje u 2014. godini je Coca-Cola izradila i predstavila 2015. godine, a potom je 2017. izradila prvi domaći Izvještaj o održivosti zasnovan na analizi poslovanja i utjecaja u 2016. godini.

Pored podataka koji pokazuju značajna smanjenja u potrošnji vode i električne energije, posebno je zanimljiv podatak i da je kompanija uspjela da poveća reciklažu otpada za 93%, u istom petogodišnjem periodu. Zbog štetnih uticaja na klimu vlade se trude postepeno ukinuti upotrebu HFC-a. Coca- Colina svijest o važnosti očuvanja okoliša spojena sa inovacijama rezultirala je korištenjem rashladnih sistema bez HFC-a. U poređenju sa 2014. godinom, kada je Coca-Cola imala svega 25% rashladnih sistema bez HFC-a, ovaj postotak se u 2017. godini povećao na 46%.

-